मोबाइलमे मिथिलाक्षर टाइप करू।


 
ओना तँ इ कीबोर्ड  सभठाम काज करैत अछि, मोबाइल पर सेहो काज करैत अछि, मुदा मोबाइल पर सभ ठाम तिरहुता सपोर्ट नहि करत, मात्र कीमैन एपमे अहाँ तिरहुता/मिथिलाक्षर टाइप कय सकैत अछि।  

----

No comments

Post a Comment